Information från byalaget

om Tollarp med omnejd

Fakta om Tollarp Promenad- och cykelförslag
Sevärdheter Byalaget

 

 

 

Tollarp - nu och då !

 

Från liten bondby till industri och affärssamhälle

 

På 1880 talet kom järnvägen till Tollarp och den lilla bondbyn med några få gårdar som legat helt i skuggan av Västra Vram med kyrka, prästgård och gästgivare började snabbt växa.

Bilden.

Tågen har sedan länge slutat passera Tollarp men de gamla lokstallarna finns kvar

Med järnvägsförbindelse till Kristianstad, Malmö och Åhus hade Tollarp efter ett par årtionden blivit ett centrum för bygden med läkare, apotek, hotell, saluhall samt flera affärer, verkstäder och industrier.

De största industrierna var järnvägsverkstaden - nu Ekens fabriker - samt Önos som började som vinfabrik 1903 och nu är Sveriges största tillverkare av sylt och marmelad. En annan betydande industri är Erik Olssons Mekaniska.

Affärslivet är väl utvecklat med bl.a två stora matvaruhallar.

Det sista tåget från Tollarp gick på  60-talet, men med sitt läge vid E22 finns täta bussförbindelser med både Kristianstad och Lund-Malmö, dessutom ligger Everöds flygplats bara någon mil bort. Stockholm och Köpenhamn nås på cirka en timmes resväg. Den gamla järnvägsbanken är numera cykelväg.

Tollarp har god allmän service med läkarstation, apotek, tandvård, bank, högstadieskola, friluftsbad, sporthall mm.

 

 

  

 

Sevärdheter och natur

 

 

Maltesholms Slott med Höge väg

Vid vägen mot Östra Sönnarslöv ca 3 km från Tollarp ligger Maltesholms Slott med anor från 1600-talet då Malte Juel byggde det. På 1700-talet byggdes slottet om av Hans Ramel.

Den vackra slottsparken är ständigt öppen för besökande.

En ståtlig uppfart till slottet, Höge väg, lät Malte Ramel bygga. Det tog nästan 50 år (1775-1824) att färdigställa detta väldiga byggnads-verk.

 

 

Där vägen till slottet korsar Sönnarslövsvägen finns fyra stenar med inskriptioner som beskriver detta vägbygges enorma omfattning. Vid vägen upp mot slottet finns på vänster sidas en sten med inskription som handlar om Hans Ramel.

Området på och kring vägen är naturskyddat.

 

Maltesholms Kalkbrott

Strax söder om Höge väg fanns kalkbrottet som försåg cementfabriken i Östra Sönnarslöv med kalk.

Cementtillverkningen började 1899. Under 1922 tillverkades inte mindre än 247 000 fat cement och fabriken sysselsatte som mest ca 300 personer. 1928 lades tillverkningen ned. Det är intressant och imponerande att se de tydliga spår kalkbrottsarbetarna genom sitt hårda arbete lämnat i naturen.

 

 

Bronsåldershögar

(2 km söder om Tollarp intill vägen till Östra Sönnarslöv)

Vid en förrådsbyggnad i sten omedelbart omedelbart till vänster om vägen går man till höger in i skogen och följer en liten väg 50-100m. Där finns högarna och en informationstavla.

 

Östra Vrams kyrka

Kyrkan är från 1180-talet med långhus, kor och absid. Något senare byggdes det mäktiga tornet. Till det yttre är kyrkan alltsedan dess så gott som oförändrad.

Interiören präglas av den välbevarade renässansinredningen från 1600-talet.

I kyrkan finns värdefulla träskulpturer som det säregna ”Il volto santo”-krucifixet från 1400-talet samt två helgonskåp från 1300-talet med bilder av Jungfru Maria och Sankt Olof.

Kyrkan öppnas för visning efter överenskommelse med pastorsexp. i Västra Vram.

 

Västra Vrams kyrka

En imponerande skapelse från 1869 av Helgo Zettervall, arkitekten som uppförde och byggde om många kyrkor under 1800-talet.

Det är Zettervall som givit Lunds Domkyrka dess nuvarande utseende.

Kyrkan hålles öppen 8 - 18 under sommaren.

 

Tollarp ligger nedanför Linderödsåsens bokskogsklädda nordostsluttning med ett mycket rikt djurliv och yppig växtlighet.

Stackedala, ett friluftsområde omedelbart söder om Västra Vrams kyrka, har ett nät ev tydligt utmärkta gångstigar. Här finns även ett elljusspår på 2,5 km. Spåren är väl utmärkta så det är ingen risk att gå/springa vilse. Här finns dusch och omklädningsrum vilka är ööpna på kvällstid tisdag och torsdag samt söndag förmiddag. Under vintern anläggs skidspår.

Fågellivet är rikt med bl.a grönsångare, stjärtmes och stenknäck. Nötkråkan häckar i området och här har även sommargyllingens flöjtande hörts.

På våren täcks marken av sippor blå, gula och vita. Längre fram mot sommaren finns ängsnycklar och skogsknipprot.

 

 

 

 

Vramsån med flera gamla möllor är ett eldorado för forsärla. Nedanför vandrarhemmet går en gångstig där forsärlan kan studeras på nära håll.

I den frodiga strandskogen häckar mindre hackspett och i maj sjunger näktergalen här.

Vintertid ses flera strömstarar och med lite tur kan man även få se kungsfiskare.

Vid Klintabäcken, ett litet tillflöde till Vramsån alldeles intill Västra Vrams kyrka, växer ett litet bestånd munkhätta.

 

 

 

Promenad- och cykelförslag

Korta rundan:

Vid Tollarps gamla stenbro från 1833 intill uppfarten till Axonaskolan, som ju även är vandrarhem, går Du in på stigen längs ån. Det lilla halmtäckta huset snett åt höger är en liten rest av Västra Vrams klockaregård.

Till vänster på den motsatta strandsluttningen ligger den äldsta delen av Tollarp. Det vita trähuset närmast bron byggdes i början av seklet. Exportören Adolf Larsson rev då sitt gamla hem - ett lågt gathus som låg där. Han var en av tre slaktare som bodde vid bron kring sekelskiftet.

I det vita huset lite längre från bron fanns i äldre tider ett garveri. "Tollarparns" farfar byggde på en andra våning. Själv bodde Jan "Tollarparn" Eriksson i det gula huset ovanför.

 

Till vänster om stigen passerar Du en laxtrappa och bortom den fördämningen som skapar den vackra damm vilken gav kraft åt Tollarpskvarn - det röda huset vid andra sidan om fördämningen.

 

Kvarnen blev 1867 inredd till en liten textilindustri - Tollarps första industri.

Den gula byggnaden ovanför var färgarefamiljen Palmlunds bostadshus och kallas nu i folkmun för Färgaregården. Pelarna som bär upp andra våningens veranda fanns en gång i Västra Vrams gamla kyrka som revs på 1840-talet.

Den gamla kvarnen har genomgått en pietetsfull renovering och byggts om till bostäder.

Du kommer snart fram till ett grönt "plåttält" som döljer ett 31 m djupt borrhål, det finns ett likadant snett bakåt höger. Den gula tegelbyggnaden snett fram åt höger är ett pumphus. Vattnet pumpas från borrhålen upp till en stor cistern på åsen ett stycke ovanför Tollarp och detta naturens eget vattentorn förser samhället med vatten.

Du kan via bron passera ån och via Idrottsvägen komma upp till torget.

 

Mellanrundan:

Vid pumphuset fortsätter Du på stigen längs ån och går under E22 och kommer sedan upp på gång- cykelvägen som leder upp till Marietorpsvägen.

Du passerar idrottsplatsen och en verkstad. Efter ytterligare något hundratal meter tar Du vänster, går förbi ett grönt skjul och via en bro över ån och passerar reningsverket. Du kommer sedan fram till ett villaområde och via Ängsvattnargatan och Åkerholms väg når Du tunneln under E22 och kommer längs Önosgatan fram till torget.

 

Långa rundan:

Istället för att lämna Marietorpsvägen följer Du denna ytterligare ca en kilometer. Omedelbart före gården med den långa vita boningslängan tar Du till vänster, passerar gården och går över ån på en fin träbro. Du kommer sedan fram till den gamla järnvägsbanken (här gick tågen mellan Tollarp och Åhus). Följ denna åt vänster fram till Per Jägares väg och tunneln under E22.

 

Cykelrundor:

 

1. Cykla på gamla järnvägsbanken västerut, efter ca 5 km passerar Du Sätaröd och efter ytterligare 5 km är Du i Linderöd, vars kyrka ligger på Din norra sida. Här kan Du vända och cykla hem igen eller fortsätta mot Hörby.

 

Bilden:

Ravinen med vattenfallet passerar Du i backen efter Sätaröd

 

2. Cykla på järnvägsbanken åt nordost, efter 5 km passerar Du Nöbbelövs stationshus och efter ytterligare 5 km är Du i Ovesholm. Här kan Du fortsätta rakt fram till Kristianstad eller svänga vänster mot Ovesholms slott och sedan via Träne återvända till Tollarp.

 

Mitt i naturen !

Sönnarslövsvägen är (ö)känd för sina

många hjortar som betar fritt på åkrarna längs vägen. Under dygnets mörka timmar ses ibland också vildsvin korsa vägen.

3. Cykla på Sönnarslövsvägen efter ca 4 km är Du framme vid Höge Väg, sväng av vänster och fortsätt till nästa korsning där Du tar av vänster mot Hommentorp. Efter ca 3,5 km är Du framme i Östra Vram, här tar Du vänster och är efter ca 2 km tillbaka i Tollarp.

 

 

 

Tollarps byalag

Denna information för turister och tollarpsbor har byalaget tagit fram och den finns även i tryckt form.

 

I byalagets stadgar kan man läsa:

 

Att Tollarps byalag skall

  1. verka för en levande tollarpsbygd i positiv utveckling, med människan i centrum

  2. tillvarata invånares och föreningars lokala intressen

  3. verka för att stimulerande och positiva aktiviteter kommer till stånd

För att kunna leva upp till detta behöver vi Ditt stöd

- så bli medlem i byalaget om Du inte redan är det !

 

Årsavgiften är 30 kronor för enskild och 50 kronor för hela familjen.

 

Enklast blir Du medlem genom att fylla i formuläret här

 

Du kan även betala avgiften direkt till någon i styrelsen.

 

Styrelsen består av:

Lars Jonson, ordförande Tel 31 18 04

 E-post 

Håkan Skoog, vice ordförande Tel 32 01 90

E-post

Lars-Anders Göransson, sekr. Tel 31 08 54
Mats Persson, kassör Tel 31 12 56  
Bengt Mohlin Tel 31 09 64  
Göran Nilsson Tel 31 14 25  
Maritza Pålsson Tel 31 01 84  
Joakim Björk Tel 0735-12 41 80
Anna Malm Tel 0709-50 92 12  
Jannice Widén-Ohlsson Tel 0733-369886  

 

Synpunkter och förslag till Tollarps Byalag kan lämnas i Byalagets brevlåda på Tollarps Bibliotek.