Bakgrund

Fibernät är för oss idag vad telenätet en gång var när det etablerades i Sverige. Innan telenätet skickade man bud och ville man prata med någon – ja, då fick man snällt leta upp personen ifråga. Om knappt ett decennium heter det så här; innan fibernätet hade man begränsade hastigheter på sin internettrafik, ville man se på TV var man tvungen att ha en antenn på taket och man var tvungen att ha ett grundabonnemang om man ville ha hemtelefon.

C4 Energi äger fibernätet i Kristianstad och har nu riktat ögonen mot Tollarp. Delvis därför läser du denna broschyr. Det finns ett mål som säger att 2020 bör 95% av alla hushåll och företag inom Kristianstad Kommun ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/sekund, något som inte kan levereras via telefonnäten vi har idag.

Att det finns ett mål uppsatt av regeringen lämnar inga garantier för att det är klart 2020. Ska det hända någonting och det ska bli inom vad vi anser är rimlig tid krävs att vi bybor själva visar intresse och engagemang, att vi drar ögonen till oss.

Tollarp är en stor by. Vi har ca 1800 hushåll i byn. Därför krävs det att vi delar upp byn i lagom stora delar och bearbetar område för område. Du har fått denna broschyr för att i ditt område verkar en eller flera “ambassadörer” som arbetar för att väcka intresse, svara på frågor och sprida information om vad som krävs. Blir intressegraden tillräckligt stor i ditt område, 65% intresserade eller mer, då kommer ditt område att vara i mål innan 2020.

Vi tror att projektet är viktigt för byn. Det attraherar såväl företag som privatpersoner och kan på sikt bidra till att fler av båda kategorier slår sig ner i byn. En fiberanslutning är en väl värd investering och bidrar till att göra din fastighet attraktiv om du en dag ska sälja den.

sidan ”Områden” kan du se vilket område du tillhör och vilka dina områdesambassadörer är, samt hur du kontaktar dem. De har ingen vinning i sitt arbete, utan arbetar helt ideellt. Allt de ber om är ett par minuter av din tid. Med deras arbete och ditt intresse kan vi sätta Tollarp på kartan gällande infrastruktur i kommunen!