Hjälp ekoxen! - Bygg ett ekoxe-hus

Ekoxen, Lucanus cervus, är en utrotningshotat och fridlyst skalbagge som finns i Sverige. Men den behöver hjälp för att överleva. Ekoxen letar efter hem, och du ska hjälpa den att hitta ett! Här kommer vi gå igenom hur du kan bygga ett hus åt just ekoxar.

Hur känner man igen en ekoxe?

Lucanus cervus är en typ av markbagge som är van vid att vistas i skogsgläntor och betesmarker. Den här skalbaggsarten finns främst i södra Sverige, men kan ibland hittas längre norrut. Hanarna har långa käkar och kan bli upp mot 9 centimeter långa. Hanarna använder sina käkar för att slåss med varandra. Honorna har mycket mindre käkar och är också lite mindre i storleken sett till hanarna. De lever större delen av livet som larver och det gör dom i rötter och döende ekträd. De kan vara larver i runt 5 år, medans de bara överlever runt 2 månader som färdigvuxen skalbagge. Ofta blir de uppätna av fåglar, exempelvis skator.

Lucanus cervus har några saker som den behöver för att överleva, och vi ska gå igenom dem nu:

Vad behöver Ekoxen?

Ekoxen gillar att leva på platser som har gamla ekar. Det är också viktigt att spara den grova döda veden från dessa träd på och under marken. Man bör inte gräva upp dessa döda ekstockar och ved eftersom det är där larverna lever. Om du rensar ett träd från löv kommer det att exponeras för solljus och göra det lättare för ekorrarna att hitta mat. Ekar kan finnas i betesmarker eller skogar, men också på tomter eller längs vägar. De växer vanligtvis på sydvända sluttningar som är soliga med få växter som växer där.

Bygg Ekoxe-hus

Om du vill främja ekoxar hos dig kan du göra det i genom att bygga ett ekoxe-hus eller ”ekoxekompost”. Detta är speciellt effektivt om du bor inärheten av ett område med ekoxar. Man kan ibland se dem flyga i skymningen och eftersom de är Sverige och Europas största skalbagge gör de ofta ett starkt intryck.

Du gör ett ekoxehus genom att gräva ner ekstockarna till hälften i marken. Stockarna ska vara minst en meter långa och minst 20 cm i diameter. Du kan placera dem i mindre än 10 cm jord som är torr och väldränerad. Du bör täcka det mesta med lövmull eller sand.

Lucanus cervus L. = Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) (a: eggs, b: hatchling larva, c: larva before pupation, d: male pupa, e: female pupa in earth hollow, f: adult male, dorsolateral view, g: adult female, dorsolateral view). Fauna Germanica: Die Käfer des deutschen Reiches (vol. II, pl. 68).