Därför ska du värdera din bostad

Värdet på din bostad påverkas bland annat av skick, planlösning och området där den ligger. När du väljer att värdera din bostad kan du få en tydligare bild av bostadens värde. Det gör att du lättare kan ett beslut om ifall det är läge att sälja.

Har du ett hus i Skåne som du funderar på att sälja? En värdering kan ge dig flera fördelar i samband med att du ska byta bostad.

Vad påverkar värdet?

När du anlitar någon för en värdering bostad är det flera olika saker som påverkar hur den kommer värderas. En av de viktigaste sakerna är skicket. Finns det mycket slitage eller om det till och med är många renoveringar som är helt nödvändiga att göra, så kommer det dra ner priset. Även planlösningen påverkar värderingen, liksom läget. Nu när priserna på bostäder rent allmänt går ner finns det en risk att du måste sälja billigare än värderingen, om du trots allt måste sälja just nu. Det kan ändå vara bra med en värdering som du kan använda dig av vid försäljningen, så att potentiella köpare kan se hur din bostad och ditt område värderats.

Skaffa dig en uppfattning om läget

Med en värdering kan du få en uppfattning om hur läget ser ut. Du kan därför lättare se vad du skulle kunna köpa för ny bostad. Kanske kommer du fram till att det är bättre att bo kvar ett tag till, eller så blir du positivt överraskad av bostadens värde.

”Många år med prisuppgångar på bostäder har gjort bostaden till vinstmaskin för väldigt många.” säger Arturo Arques

De flesta bostäder har ökat i värde de senaste tio åren, och om området där du bor utvecklats kan det öka priset ytterligare.