Säkra fastigheten i Skåne

I hela Sverige råder det bostadsbrist, vilket kommunerna försöker ta itu med genom att bygga nya hyreshus. I Skåne växer bostadsmarknaden både vad gäller bostadsrätter och hyresrätter. Det är dock viktigt att nya fastigheter byggs med säkerheten i åtanke.

Här kan du ta del av tips på saker som bidrar till en trygg och säker fastighet. Från säkerhetsdörrar till smart porttelefon.

Investera i trygghet

När du bygger en ny fastighet i Skåne är det stående tipset att redan under förberedelsestadiet ha med säkerhetsåtgärder i planeringen. Det gäller inte bara utrustning utan även fastighetens konstruktion och bygge. Du bör satsa på säkerhetsdörrar av hög kvalitet eftersom de är säkra av flera anledningar. Säkerhetsdörrarna stänger ute både brand och buller samtidigt som de även skyddar mot inbrottstjuvar. En säkerhetsdörr är en direkt trygghetsåtgärd för de boende och en väl värd investering ur ett säkerhetsperspektiv. För är det något människor värderar högt är det just att känna sig trygga i det egna hemmet och det börjar redan med husets utsida. Säkerhetsdörrar är helt enkelt bostäders yttersta skydd.

Olika typer av säkerhetssystem

Idag när i stort sett allt sker digitalt finns det många säkerhetslösningar att välja bland. För fastighetsägare gäller det att hitta en lösning som passar utifrån flera aspekter. Dels den typ av byggnad det gäller, dels fastighetens verksamhet eller typ av boenden.

Internet of Things är ett begrepp som relaterar till den teknik som gör det möjligt att styra apparater och dylikt med hjälp av uppkoppling. Det vill säga möjligheten att styra säkerhetssystem med hjälp av en enhet som är ansluten till internet. Den smarta tekniken går alltså under det här samlingsnamnet. Olika typer av säkerhetsfunktioner som kan användas via smart teknik är bland annat:

  • Övervakningslarm
  • Kameraövervakning
  • Porttelefon
  • Passagesystem

Oavsett det är en privat bostad eller en företagslokal kan de här systemen bidra till förstärkt säkerhet. Med tanke på att inbrotten tenderar att öka i Skåne är det viktigt med rätt säkerhetsutrustning i hem och på företag.

Vad kan du kräva som boende?

För dig som hyr en bostad finns det några saker du faktiskt kan kräva av din bostadsvärd. En pålitlig säkerhetsdörr är ett exempel eftersom det är en direkt åtgärd för att skydda vid brand. Dessutom kan bullerproblem vara något du har rätt att få undersökt av fastighetsägaren. Det finns olika nivåer och för mycket buller är inte tillåtet.