JvmKDAF04358

tollarp station, Personal vid järnvägen fäller bommarna i Tollarp.